Toppers X

Class X Toppers (Session 2018-2019)

 • ABHITESH SINGH
  94.6%

 • SAKSHI MISHRA
  92.8%

 • NAVEEN MANDAL
  92.6%

 • VISHAL KESHARI
  92.4%

 • ABHINAV PANDEY
  92.2%

 • SAKSHI TIWARI
  92%

 • SHUBHANG MISHRA
  91.6%

 • SHIVANK KUSHWAHA
  91.2%

 • SAUMYA SHUKLA
  90.6%

 • ANKIT PATEL
  90%

 • KRIYA MISHRA
  89.8%
Class X Toppers (Session 2017-2018)
Alternate Text